TRANSAZJA
TRANSAZJA jest projektem artystycznym wformie podróży przez Chiny i Syberię.
Czas trwania: 1.10. - 3.11.2000, 252 godziny spędzone w pociągu
Trasa: Pekin - Shenzhen - Hongkong - Shenzhen - Kanton - Guilin - Yongfu - Guilin - Zhengzhou - Xi'an - Pekin - Irkuck - Moskwa - Warszawa - Gdańsk
Długość trasy: 15 800 km

Projekt miał charakter procesualny i otwarty, bez ściśle zdefiniowanego zamiaru artystycznego, określającego treść, układ, kompozycję. Był rodzajem akcji, polegającej na tym, że fragment (miesiąc) mojego życia wyizolowałam z reszty i umieściłam go w przestrzeni sztuki. Akcja miała mieć charakter improwizacji, dlatego niczego wcześniej nie organizowałam, nie rezerwowałam biletów ani hoteli. Chciałam absorbować na potrzeby projektu wszystko, co się po drodze wydarzy. Zarys zrobiony był tylko z grubsza: przejechać koleją przez Chiny i Rosję w przełomowym roku dwutysięcznym, w okresie, w którym oba kraje znajdują się na etapie intensywnych przemian politycznych i ekonomicznych, z ich starego systemu pozostało jeszcze wiele, a nowy dopiero się wykluwa. Projekt posiadał dwa aspekty: 1/ skierowany do wewnątrz, eksplorujący problem podróży jako osobistego doświadczenia. Na tym etapie był przeprowadzonym na sobie samej studium przetrwania w sytuacji ekstremalnej: wielodniowego zamknięcia z przypadkową grupą osób w mało komfortowych warunkach. 2/ skierowany na zewnątrz, zorientowany po pierwsze na obserwację społeczeństwa chińskiego i rosyjskiego w okresie rozpadu dotychczasowych wartości. Interesowało mnie, na ile życie prywatne członków tych społeczeństw ma strukturę chaotyczną, a na ile uporządkowaną i według jakiego systemu wartości. Ponadto projekt zakładał próbę komunikacji z ludźmi (pasażerami pociągów): pozawerbalnej - w Chinach i werbalnej - w Rosji. Przygotowując i realizując ten projekt zdawałam sobie sprawę, że wiele zjawisk pozostanie dla mnie niezrozumiałych. Uważam jednak, że pytania bez odpowiedzi są równie znaczące jak te, na które odpowiedź udało mi się znaleźć.


Dziennik
strona główna  |  e-mail